1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Mã số thuế: 0315696341
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 23/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KARAOKE ABC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động