1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0869783783
Người đại diện: VÕ NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG
Mã số thuế: 3603624275
Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Ngày cấp: 15/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN ĐÔNG PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Đánh giá rủi ro và thiệt hại
  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác