1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Điện thoại: 0917792139
Người đại diện: Đào Xuân Thống
Mã số thuế: 4500639049
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 15/04/2020
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN – GIẢI PHÁP THUẾ ƯU VIỆT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • In ấn
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Quảng cáo
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác