1
Người đại diện: ÂU KHẢ TÚ
Mã số thuế: 0315524889
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 26/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KHẢI PHÚ ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất