1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC NGÂN
Mã số thuế: 0315527801
Ngành nghề chính: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC – KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TRUNG NHUẬN

Danh mục ngành nghề:

 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác