1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Kiều Quang Khải
Mã số thuế: 0109168956
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

 • Cho thuê xe có động cơ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại