1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LƯƠNG VĂN KHANH
Mã số thuế: 0315524102
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KHANG ANH

Danh mục ngành nghề:

 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Khai thác thuỷ sản biển
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại