1
Người đại diện: ĐẶNG THY TRÚC
Mã số thuế: 0315662575
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KHÔI PHÁT CF TRADING

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn thực phẩm
  • Dịch vụ đóng gói