1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0902305781
Người đại diện: VŨ THỊ HUYỀN
Mã số thuế: 0315426680
Ngành nghề chính: Quảng cáo
CÔNG TY TNHH KHUÊ VŨ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Quảng cáo