1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02837663288
Người đại diện: Kha Mỹ Linh
Mã số thuế: 0316402072
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 22/07/2020
CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU WIN SHEN

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị