1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH TOAN
Mã số thuế: 0108625254
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Ngày cấp: 27/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KIM ACADEMY TOÀN CẦU

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật