1
Điện thoại: 0907690966
Người đại diện: Lê Thị Kim Anh
Mã số thuế: 1101991824
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 23/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH KIM BEAUTY FOREVER

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu