1
Tỉnh thành : BÌNH THUẬN
Điện thoại: 0989689829
Người đại diện: LÊ TRẦN HOÀI SANG
Mã số thuế: 3401185748
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KIM TẤN PHÁT BÌNH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý