1
Điện thoại: 821082788877
Người đại diện: KIM JOUNG MIN
Mã số thuế: 0316331079
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH KIMS F&B LAB

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu