1
Người đại diện: PHAN THỊ NGỌC HIẾU
Mã số thuế: 0315599940
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HOA HỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động