1
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC SƠN
Mã số thuế: 3702747895
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ TRỌ NGỌC SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày