1
Điện thoại: 0916292981
Người đại diện: NGÔ THỊ BIÊN
Mã số thuế: 0108700335
Ngành nghề chính: Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KÍNH LONG VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh