1
Điện thoại: 02473049988
Người đại diện: VÀNG QUÁNG MINH
Mã số thuế: 0108689635
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KOKUSEI SEIMITSU VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu