1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LEE DAE JU
Mã số thuế: 0108535667
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
CÔNG TY TNHH KOTOSIA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động