CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT KHANG

177/22 Đường Đình Phong Phú, Tổ 5A, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /