2
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẦU TƯ NEWTEK
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành điện mặt trời, điện gió
– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện khác. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
+ Chi tiết: Xây dựng trạm điện năng lượng mặt trời, xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị và hệ thống tín hiệu giao thông, xây dựng công trình trung hạ thế và trạm biến áp. (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dụng cụ dạy học, văn phòng phẩm.
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
+ Chi tiết: Bán buôn các thiết bị điện tử, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống sét.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị điện tự động. Bán buôn các thiết bị cơ khí. Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp. Bán buôn máy móc, thiết bị dạy học. Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, Pin năng lượng mặt trời.
– 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
+ (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn tại Tp. Hồ Chí Minh).
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn vật liệu cách nhiệt. Bán buôn các sản phẩm kim khí điện máy. Bán buôn thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống sét.
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, Pin năng lượng mặt trời
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
+ Chi tiết: dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo điện, nhiệt độ, áp suất
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại. Tư vấn bảo đảm an toàn, tư vấn bảo trì, bảo dưỡng máy công nghiệp – máy nông nghiệp – máy móc thiết bị điện, điện tử tự động, linh kiện điện tử. Tư vấn về công nghệ khác. (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị điện, điện tử, tự động.
– 8531: Đào tạo sơ cấp
+ Chi tiết: Dạy nghề. Dạy nghề điện, kỹ thuật cơ khí.
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8552: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện và tư vấn kỹ năng làm việc. (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI