1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÁI NHÀ XANH PLUS
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4321 : Lắp đặt hệ thống điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ Chi tiết: Xây dựng công trình điện sử dụng năng lượng mặt trời.
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời; Bán buôn thiết bị pin solar; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở, trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và không bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở).
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời; và Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (không tồn trữ hóa chất, trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở, bán lẻ bình ga, súng đạn dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố HCM)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: tư vấn lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời, tư vấn công nghệ; Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý.
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI