1
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 0352543399
Người đại diện: TRẦN KIM HẰNG
Mã số thuế: 5801433974
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
CÔNG TY TNHH LÂM KIM HẰNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Phá dỡ
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ