1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0937505378
Người đại diện: NGUYỄN ÁI VÂN
Mã số thuế: 0315541154
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 05/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH LANKEM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Sản xuất hoá chất cơ bản
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ