1
Người đại diện: PHAN THỊ THÀNH MỸ
Mã số thuế: 0316478441
Ngành nghề chính: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH LAUNDRY WHITE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
  • Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú