1
Điện thoại: 0909764846
Người đại diện: LÊ VĂN ĐẾN
Mã số thuế: 1201601147
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà không để ở
CÔNG TY TNHH LÊ ĐẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  • Xây dựng nhà không để ở