1
CÔNG TY TNHH LÊ VĂN ĐẠI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1391 : Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
+ Chi tiết:Thêu áo, logo giầy; Sản xuất gia công may mặc quần áo; Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất, chế tạo, gia công khuôn mẫu nhựa; gia công ép thổi nhựa; sản xuất sản phẩm từ plastic ( trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b )
– 3830: Tái chế phế liệu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI