1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0915758277
Người đại diện: Lê Khánh Linh
Mã số thuế: 0317305850
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TNHH LEC HOLDINGS

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại