1
Điện thoại: 0907197979
Người đại diện: PHẠM THỊ THU LIỄU
Mã số thuế: 3603625141
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
CÔNG TY TNHH LIỄU CATAL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ