1
Điện thoại: 0915310333
Người đại diện: Võ Thị Hồng Thắm
Mã số thuế: 3200725217
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH GREEN TRAVEL QT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất