1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: 0913530840
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
Mã số thuế: 0601176632
Ngành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH LÚA GIỐNG THÁI BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xay xát và sản xuất bột thô