1
Điện thoại: 0915350727
Người đại diện: TRẦN DUY MẾN
Mã số thuế: 4500630550
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH LUẬT TẬN TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý