1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Nguyễn Hữu Luyện
Mã số thuế: 3702867286
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOÀNG CHÂU PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ