1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0962199911
Người đại diện: Huỳnh Tường Minh
Mã số thuế: 0402007950
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
CÔNG TY TNHH MCREW TECH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm