1
Điện thoại: 0908845977
Người đại diện: LÊ HOÀNG THANH
Mã số thuế: 0107896477-001
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
Ngày cấp: 01/08/2020
CÔNG TY TNHH MEDIA BRIDGE VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Xuất bản phần mềm