1
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại: 0369721223
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh
Mã số thuế: 5500608684
Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 14/04/2020
CÔNG TY TNHH MINH HIỆP 666

Danh mục ngành nghề:

  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ