1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02835165612
Người đại diện: Hiroki Tatsuro
Mã số thuế: 0317304462
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
CÔNG TY TNHH MMK VIETNAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn tổng hợp
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị