1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888653369
Người đại diện: Lê Thị Trà My
Mã số thuế: 3101092161
Ngành nghề chính: Giáo dục mẫu giáo
Ngày cấp: 15/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MONTESSORI ĐỒ RÊ MÍ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật