1
Điện thoại: 02873069066
Người đại diện: Nguyễn Thị Hương Sen
Mã số thuế: 0316994929
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH MORII’S ORGANIC