1
Người đại diện: Nguyễn Vũ Thụy Vy
Mã số thuế: 0315912458
Ngành nghề chính: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Ngày cấp: 19/09/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Morphotech

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan