1
Tỉnh thành : HẬU GIANG
Điện thoại: 0939248919
Người đại diện: Nguyễn Văn Đường
Mã số thuế: 6300321950
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 14/11/2019
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 289

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ