1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Điện thoại: 0961865883/09867143
Người đại diện: TRẦN QUÝ CƯƠNG
Mã số thuế: 0801281916
Ngành nghề chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH DƯƠNG HD

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  • Bảo hiểm phi nhân thọ
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu