2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ASIA HOTEL
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5510 : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Ngành nghề kinh doanh:

– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI