1
Điện thoại: 0978352562
Người đại diện: PHAN ĐỨC HƯNG
Mã số thuế: 4101571046
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢY TÀU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống