1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 0914031031
Người đại diện: NGUYỄN NHẬT HƯNG
Mã số thuế: 4300836346
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 08/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIÊN, PHIÊN DỊCH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC TÚ NHI NGUYỄN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu