1
Điện thoại: 0907380063
Người đại diện: Phạm Ngọc Duy
Mã số thuế: 0315648066
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÚT LUYỆN CHỮ ĐẸP HOÀNG NGỌC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • In ấn
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu