1
Tỉnh thành : Thành phố Trà Vinh / TRÀ VINH
Điện thoại: 0985644488
Người đại diện: TRẦN THỊ NHUNG
Mã số thuế: 2100644555
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CERAGEM KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp