1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN LỘC
Mã số thuế: 0315450926
Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÁNH VINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu