1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN HIẾU
Mã số thuế: 3702744100
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ XUÂN HIẾU