1
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIỀM
Mã số thuế: 0315628006
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ HOA CƯƠNG TIỀM ĐÀO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá